CAPITOL II

Títol Calendari Resum Etiquetes
CAPÍTOL II: DEFINICIÓ DELS PARÀMETRES REFERITS AL SÒL EDIFICABLE 29/05/2015 Article 7Parcel·la urbana     1. És tota porció de sòl urbà, edificable, l'objectiu de la qual és individualitzar l'... CAPITOL II, DISPOSICONS DE L'ORDENAMENT, Normes Subsidiaries (NNSS), ajuntament
CAPÍTOL II: NORMES SOBRE SOROLLS I VIBRACIONS 29/05/2015 Article 61 Àmbit d'aplicació     1. Dintre del terme municipal de l'Aleixar s'estableixen les Normes següents sobre els... CAPITOL II, REGULACIO D'USOS, Normes Subsidiaries (NNSS), ajuntament
Menu

Menú principal

Formulari de cerca