Subvenció Diputació de Tarragona. Servei de Cultura

12/02/2019

Subvenció Diputació de Tarragona. Servei de Cultura

Diputació de Tarragona. Servei de Cultura. Subvenció per inversions en actuacions de caràcter singular i extraordinari. Renovació tanca passeig pont vell. Convocatòria 2017.

Pressupost Elegible: 16.000,00 €.
Pressupost mínim a executar: 5.192,64 €.
% concedit: 87,50 %
Import concedit: 4.543,56 €.

 

Menu

Menú principal

Formulari de cerca