Subvenció Diputació de Tarragona. Medi Ambient i Salut Pública

print pdf
21/01/2020

Subvenció Diputació de Tarragona. Medi Ambient i Salut Pública

Subvenció. Diputació de Tarragona. Medi Ambient i Salut Pública. Actuacions de protecció de la salut pública, per a la gestió dels riscos per a la salut derivats de les plagues urbanes (artròpodes i
rosegadors). Convocatòria 2019.

Pressupost elegible: 2.582,14 €

Pressupost mínim a executar: 1.657,99 €

Percentatge concedit: 95%

Import de la subvenció: 1.575,09 €

Menu

Menú principal

Formulari de cerca