Subvenció Diputació de Tarragona. Actuacions Integrals al Territori i Cooperació

12/02/2021

Subvenció Diputació de Tarragona. Actuacions Integrals al Territori i Cooperació

Subvenció Diputació de Tarragona. Actuacions Integrals al Territori i Cooperació. Actuacions tramitades d'emergència 2020 . Reparació danys produïts pel temporal octubre 2019.

Pressupost elegible: 22.062,29 €
Concedit: 95%
Import de la subvenció: 20.959,18  €

Menu

Menú principal