Subvenció Diputació de Tarragona. Actuacions Integrals al Territori i Cooperació

10/12/2020

Subvenció Diputació de Tarragona. Actuacions Integrals al Territori i Cooperació

Subvenció Diputació de Tarragona. Actuacions Integrals al Territori i Cooperació. Pla d'Acció Municipal PAM Inversió. Condicionament del bar de la piscina municipal. Convocatòria 2017.

Pressupost elegible: 91.125,95 €
Concedit: 90%
Import de la subvenció: 82.013,35 €

Menu

Menú principal