Resolució de l'alcaldia d'aprovació de la llista d'admesos i exclosos, nomenament de tribunal i fixació de data i hora de les proves secretaria-intervenció

30/11/2017

Resolució de l'alcaldia d'aprovació de la llista d'admesos i exclosos, nomenament de tribunal i fixació de data i hora de les proves secretaria-intervenció

Menu

Menú principal

Formulari de cerca