L’Ajuntament informa sobre el coronavirus SARS-CoV-2

print pdf
11/03/2020

L’Ajuntament informa sobre el coronavirus SARS-CoV-2

L'Ajuntament de l'Aleixar informa que la Generalitat de Catalunya ha decretat la fase d’alerta per l’epidèmia del coronavirus SARS-CoV-2 per la qual cosa el govern ha decretat les següents restriccions i prohibicions d’obligat compliment des del 12 de març de 2020 i durant 15 dies. Aquestes restriccions i prohibicions són les següents:

1-Els esdeveniments esportius s'han de fer a porta tancada, sense públic. Se n'exceptuen les activitats esportives de menors, que hi podran anar amb els familiars acompanyants.

2- Se suspenen les activitats col·lectives superiors a 1.000 persones en espais oberts o tancats.

3- En les activitats de menys de 1.000 persones en espais oberts o tancats, només es podrà ocupar un terç de l'aforament de l’espai.

Aquestes mesures de restricció s’apliquen a espectacles públics, recreatius i d’oci, activitats culturals, religioses o similars, amb independència que siguin ofertes per un titular, explotador o organitzador públic o privat.

4- Se suspenen les sortides escolars en què hi hagi nens de diversos centres (fires, cantades, certàmens...), però NO les classes ni les activitats extraescolars, que es mantenen.

A més, s'insta la ciutadani a fer un ús responsable del 061 i recordeu que es pot trucar a l’atenció primària per qualsevol dubte i que per emergències greus i de risc vital es pot trucar al 112.

D'altra banda, es possible que us canviïn la data d’algunes proves mèdiques, ja que s’aconsella als centres sanitaris canviar de data proves rutinàries que es puguin ajornar i representin major risc de contagi, com espirometries o obturacions dentals.

Pel que fa als hospitals i centres sociosanitaris es recomana limitar al màxim el nombre d’acompanyants a les persones que van a fer-se proves o visites, així com els pacients que estan ingressats.

A més, el govern espanyol ha publicat avui el Reial Decret-Llei 6/2020 sobre mesures urgents en l’àmbit econòmic i per la protecció de salut pública, que en el seu article 5 diu que les persones treballadores en aïllament preventiu i els que s’hagin encomanat del coronavirus SARS-CoV-2 es consideren en Incapacitat Temporal assimilada a baixa laboral per Accident de Treball, de tal forma que passen a percebre, des de l’endemà del dia de la baixa laboral, el 75% de la base reguladora, amb càrrec a l’Administració.

Per a més informació sobre el coronavirus i mesures de contenció i prevenció podeu consultar:

http://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/coronavirus-2019-ncov/

https://www.acm.cat/informacio-oficial-covid-19

L’Ajuntament demana a tots els veïns i veïnes que seguiu en tot moment les recomanacions de les autoritats sanitàries i governamentals.

Menu

Menú principal

Formulari de cerca