Canvis en la facturació del rebut de l’aigua per la COVID 19

print pdf
10/04/2020

Canvis en la facturació del rebut de l’aigua per la COVID 19

 

Com a conseqüència de la COVID 19, l’alcalde de l’Aleixar, Toni Abelló, ha dictat un decret per modificar el sistema de facturació de l’aigua, ja que no es considera prudent accedir als domicilis aleixarencs per a fer la lectura dels comptadors.

Aquest fet pot ser perjudicial per als veïns i veïnes, ja que si no es tanca la facturació trimestral del rebut de l’aigua es produeix una acumulació de consum i, en conseqüència, un augment del cost del rebut posteriorment.

Per evitar aquest problema, mentre durin les restriccions per la COVID 19, la facturació trimestral es calcularà en base a la mitjana de consums de cada habitatge o negoci. Aquesta mitjana ha estat proposada per BASE i permetrà una aproximació al consum real i mantenir la lògica de la facturació en metres cúbics.

Si necessiteu més informació, contacteu amb l’Ajuntament al tel 977 815 005 o per correu electrònic a aj.aleixar@altanet.org

Menu

Menú principal

Formulari de cerca